Αυτοκίνητο – Γενικοί Όροι

Συχνές Ερωτήσεις

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου με καλύψεις και παροχές εναρμονισμένες σε κάθε ανάγκη.

Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας

Στην ασφάλεια μοτοσυκλέτας σας προσφέρουμε πρόγραμμα που καλύπτει εσάς και τη μοτοσυκλέτα σας και προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες!

Ασφάλιση Φορτηγού

Για Ασφάλεια Φορτηγού, συμπληρώστε τα στοιχεία του οχήματος που θέλετε να ασφαλίσετε και θα σας δείξουμε τις καλύτερες προσφορές

Ασφάλιση Στόλου αυτοκινήτου

Στοχεύουμε στην υγιή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στον τομέα των αυτοκινήτων με σωστή τιμολόγηση και προσεκτικό underwriting, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την εξασφάλιση σταθερού πλαισίου με όλους τους συνεργάτες της.

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 είναι υποχρεωτική. Οι καθοριζόμενες ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν:

Την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, για τις οποίες, έχουμε την ευθύνη ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί ενός οχήματος. Επίσης ασφαλισμένοι είναι και οι τυχόν τρίτοι επιβαίνοντες στο όχημά μας. Οι ελάχιστες από τον νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι :

–    Σωματικές Βλάβες : 1.000.000 € / κατά περίπτωση και κατ’ άτομο
–    Υλικές Ζημίες :        1.000.000 € / κατά περίπτωση ανά ατύχημα

–    Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
–    Βεβαίωση Ασφάλισης και ειδικό σήμα του νόμου 489/1976
–    Γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης
–    Δήλωση υπαναχώρησης
–    Δήλωση εναντίωσης
–    Δήλωση ατυχήματος

Αρχικά να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
Να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, αφού πρώτα διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των άλλων οχημάτων τοποθετώντας προειδοποιητικό τρίγωνο ώστε να αποτρέψουμε και άλλο πιθανό ατύχημα.
Να καλέσουμε αμέσως την άμεση δράση (100), το ΕΚΑΒ (166) εάν υπάρχουν τραυματίες και την πυροσβεστική (199) εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή πυρκαγιά. Να φροντίσουμε όσο μπορούμε τους τραυματίες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής μας εταιρείας για να καταγράψει το συμβάν, να τραβήξει φωτογραφίες στον τόπο του ατυχήματος, να βοηθήσει για τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή του έντυπου φιλικού διακανονισμού και να μας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιό μας.
Ενημερώνουμε επίσης τον ασφαλιστικό μας πράκτορα ή σύμβουλο, για το συμβάν ώστε να μας υποδείξει την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη συντομότερη διεκπεραίωση της υπόθεσής μας.

Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Λειτουργεί ως ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τα μέλη του που είναι όλες οι Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προκλήθηκαν από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή από οχήματα των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

Δεν έχουμε καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρά μας εφόσον η ασφαλιστική μας εταιρεία, μας παρέχει με πολύ μικρό κόστος την κάλυψη Προστασία Bonus Malus. Σε αντίθετη περίπτωση τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης και των ιδίων ζημιών (εφόσον υπάρχει αυτή η κάλυψη) αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό που ορίζει η ασφαλιστική μας εταιρεία και βρίσκεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μας.

Κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά) ή το δίπλωμά του δεν έχει κλείσει χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία για να πληρώσει το επασφάλιστρο στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών.
Σημείωση : κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

Kάθε ιδιοκτήτης οχήματος που φέρει κοτσαδόρο και ρυμουλκεί ρυμουκλούμενο ( μπαγκαζιέρα, βάρκα, τροχόσπιτο κ.λ.π), θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία γιά να πληρώσει το επασφάλιστρο που αναλογεί. Έτσι καλύπτονται οι ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από το ρυμουλκούμενο κατά τη διάρκεια ρυμούλκισής του.

Σημείωση : Για τη ρυμούλκηση απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδειες υπηρεσίες.

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν προχωρήσει οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη αποζημίωση του ανυπαίτιου οδηγού απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρεία.
Για να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός πρέπει ναι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

–    Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός Ελλάδος και οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκόμενων οχημάτων, να έχουν προσχωρήσει στο θεσμό του φιλικού διακανονισμού.
–    Οι  εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος και να τη στείλουν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες
–    Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
–    Το εκτιμώμενο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τα 6.500 ευρώ και γιά τις σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ γιά κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιοθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ.
–    Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος, υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός που δεν ευθύνεται να κάνει Αρνητική Δήλωση στην εταιρεία του και εκείνη θα αναλάβει την επικοινωνία με την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης της.

Η παρεχόμενη κάλυψη πυρός επεκτείνεται κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών, από πρόσωπα που απεργούν αυτοτελώς ή δια λογαριασμό ή σε συσχέτιση με κάποια οργάνωση.

Η ασφάλεια πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή/και έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα σε πράγματα τρίτων.

Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος στην πραγματική εμπορική αξία του , κατά την ημέρα της κλοπής του.

Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει τη μερική κλοπή του καλυπτομένου οχήματος από ζημιές που γίνονται κατά τη διάρκεια της κλοπής, από αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του.

Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από φυσικά φαινόμενα  όπως ενδεικτικά καταιγίδα , θύελλα , πλημμύρα , σεισμό , χιονοστιβάδα , κατολίσθηση , χαλάζι

Η ασφάλιση καλύπτει τα ατυχήματα του οδηγού ή ιδιοκτήτη του ασφαλιζομένου οχήματος τα οποία ατυχήματα συνδέονται αποδεδειγμένα με την οδήγηση , χρήση , λειτουργία του ασφαλισμένου οχήματος.

Η ασφάλιση ιδίων ζημιών καλύπτει τις ίδιες ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία του – αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατά την κατακρήμνισή του.

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ανασφάλιστο όχημα να ευθύνεται αποδεδειγμένα για το ατύχημα, και να έχει επιληφθεί του συμβάντος η Αστυνομία.

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους, όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων (σταθμοί, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις κλπ), καθώς επίσης και κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωσή του σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (πλοίο, τρένο, κλπ)

Η νομική προστασία καλύπτει την υπεράσπιση σε ποινικά ή αστικά δικαστήρια λόγω οποιασδήποτε εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης ή οιασδήποτε άλλης ενέργειας οφειλόμενης στην κίνηση του καλυπτομένου οχήματος. Η νομική προστασία καλύπτει επίσης προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος και για την επανάκτησή τους, καθώς και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια για τους ίδιους λόγους.

Σημαντική σημείωση :
Οι πιο πάνω πληροφορίες για τις προαιρετικές καλύψεις αποτελούν μια γενική ενδεικτική ενημέρωση. Για την κάθε ασφαλιστική εταιρεία πιθανώς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάποιες ή και σε όλες από τις καλύψεις αυτές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πάντα οπωσδήποτε να διαβάζετε προσεκτικά τους γενικούς και ειδικούς όρους που συνοδεύουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας που έχετε καλύψει το αυτοκίνητό σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επειδή κάποιοι απ’ τους ασφαλιστικούς όρους μπορεί να φαίνονται κάπως δυσνόητοι σας παραθέτουμε μερικές από τις βασικότερες ορολογίες με επεξηγηματική αναφορά, χρήσιμες σε κάθε έναν που θέλει να γνωρίζει με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αντασφάλιση

Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης.

Αντικείμενο Της Ασφαλίσεως

Αντικείμενο της Ασφάλισης μπορεί να είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πραγματικής οικονομικής αξίας, ή οποιοδήποτε γεγονός που, όταν συμβεί, θα προκαλέσει την απώλεια ενός νομικού δικαιώματος ή τη δημιουργία κάποιας νομικής ευθύνης.

Απαλλαγή

Είναι το ποσό που συμφωνείται να αφαιρείται από την αποζημίωση που καταβάλει ο ασφαλιστής και επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Με τον τρόπο αυτό ο λήπτης της ασφάλισης αναλαμβάνει ένα μέρος του κινδύνου για λογαριασμό του.

Αποζημίωση

Αποζημίωση είναι η διαδικασία αποκαταστάσεως του ζημιωθέντος ασφαλισμένου, στην ίδια ακριβώς οικονομική θέση που βρίσκονταν προ της επελεύσεως του κινδύνου γιά τον οποίο ασφαλιζόταν και ο οποίος και μόνον κίνδυνος του προκάλεσε την οικονομική ζημιά.

Ασφάλιση

Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με την μεταφορά τους σε σφαλιστές που συμφωνούν έναντι ασφαλίστρου, να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες συνδεόμενες με τον κίνδυνο.

Ασφάλιση Σε Α’ Κίνδυνο

Είναι η κάλυψη που παρέχεται χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχούσα υπασφάλιση σε περίπτωση ζημιάς.

Ασφάλισμα

Είναι το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές ή τις απώλειες που υπέστησαν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

Ασφαλισμένος

Ασφαλισμένος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο συνομολογείται η ασφάλιση, και το οποίο πλήττεται από την πραγματοποίηση του κινδύνου.

Ασφαλιστής

Η λέξη «Ασφαλιστής» δηλώνει μονον την Ασφαλιστική Επιχείρηση (Ασφαλιστική Εταιρεία) η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωη να καταβάλει το ασφάλισμα στο δικαιούχο σε περίπτωση που συμβεί ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Ασφαλιστής σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.400/70) είναι εταιρεία (ασφαλιστική) μεγάλης κεφαλαιουχικής βάσης και υψηλής φερεγγυότητας με προϋποθέσεις και όρους που ορίζει ο νόμος.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων:

α) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ζημιών που ασκούν ασφαλίσεις κατά ζημιών

β) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ζωής που ασκούν ασφαλίσεις Ζωής.

Ασφαλιστική Αξία

Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η αντικειμενική, πραγματική αξία, ενός πραγματικού αντικειμένου, μια δεδομένη «στιγμή». Σε μια σύμβαση , η ασφαλιστική αξία μπορεί να αυξομειωθεί σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας ή λόγω άλλων παραμέτρων διαφοροποίησης του κινδύνου.

Ασφαλιστική Σύμβαση

Είναι η σύμβαση εκείνη, κατά την οποία ο ασφαλιστής (ασφαλιστική εταιρία), παρέχει ασφαλιστική προστασία (ανάληψη του κινδύνου) έναντι ασφαλίστρου.

Ασφαλιστικό Ποσό

Ασφαλιστικό ποσό, είναι το ποσόν για το οποίο θα πρέπει να συνομολογείται κάθε φορά η ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή. Η ασφαλιστική αξία και το ασφαλιστικό ποσό πρέπει να μην διαφέρουν για να είναι πλήρης η ασφαλιστική κάλυψη και να μην υπάρχει το φαινόμενο υπερασφάλισης ή υπασφάλισης.

Ασφαλιστικό Συμφέρον

Ασφαλιστικό συμφέρον, είναι το οικονομικό ενδιαφέρον που προκύπτει για τον ασφαλιζόμενο, από την διατάραξη της νομικά κατοχυρωμένης σχέσεως, που τον συνδέει με το αντικείμενο της ασφαλίσεως.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Είναι το ενδεχόμενο που υπάρχει να συμβεί κάποιο ζημιογόνο γεγονός, που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτορεύσεως και από τις οποίες αμείβεται με προμήθεια. Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή μέσω συνεργατών του, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών του, με τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται.

Δικαιούχος Του Ασφαλίσματος

Δικαιούχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καθοριστεί να εισπράξει το ασφάλισμα σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Επασφάλιστρο

Επασφάλιστρο είναι το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος, λόγω συγκεκριμένων συνθηκών (π.χ ηλικία, επάγγελμα, υγεία κτλ). Τα επαγγελματικά επασφάλιστρα καθορίζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ τα επασφάλιστρα υγείας καθορίζονται με βάση τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος.

Πρόσθετη Πράξη

Είναι το ασφαλιστικό έγγραφο που εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρεία και τροποποιεί ή ακυρώνει μια ασφαλιστική σύμβαση που είναι ήδη σε ισχύ.

Συμβαλλόμενος «Λήπτης Της Ασφάλισης»

Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει την σύμβαση ασφάλισης με τον ασφαλιστή, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Συνασφάλιση – Διπλή Ασφάλιση

Συνασφάλιση έχουμε όταν το ίδιο το συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική στιγμή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές και τα επιμέρους ασφαλιστικά ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία. Διπλή ασφάλιση αντιθέτως έχουμε όταν πλήρως ασφαλισμένα οικονομικά αγαθά ασφαλίζονται εκ νέου, μερικώς ή ολικώς.

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση υπάρχει, όταν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία του αντικειμένου που ασφαλίζεται. Έτσι, σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη σχέση της τρέχουσας εμπορικής αξίας και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Υπερασφάλιση

Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα εμπορική αξία του αντικειμένου που ασφαλίζεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε από λάθος υπερτίμηση της ασφαλιστικής αξίας του αντικειμένου, είτε σε εκούσια δόλια πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης-ασφαλισμένου. Ανεξάρτητα του αν συμβαίνει το ένα ή το άλλο και από τους λόγους στους οποίους οφείλεται, σε περίπτωση ζημιάς η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της πραγματικής τρέχουσας εμπορικής αξίας του ασφαλισμένου αντικειμένου.