Σκοπός μας

Να ασφαλίσουμε οτιδήποτε είναι σημαντικό και πολύτιμο για εσάς

Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης

Η Υγεία, η Ελευθερία και η Νεότητα. Τρία αγαθά των οποίων την πραγματική αξία την συνειδητοποιούμε μόνον όταν τα χάνουμε.

Το επενδυτικό μου πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα My Investment Plan αποτελεί Ασφαλιστικό πρόγραμμα Unit Linked με μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα, με προοπτική υψηλών αποδόσεων, προσαρμοσμένο στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Μικτή Ασφάλιση Ζωής

Ατομικό πρόγραμμα μικτής ασφάλισης ζωής με πρόσκαιρη διάρκεια πληρωμής περιοδικών ασφαλίστρων και με δικαίωμα συμμετοχής στην τυχόν, πέραν του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την κατηγορία του προϊόντος.