Ταξιδιώτική Ασφάλιση

Για εσάς που τα ταξίδια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας, που ταξιδεύετε συχνά, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους, η Generali σχεδίασε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης, το Fly Away.

Πρόγραμμα Erasmus από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Τα προγράμματα Erasmus ζητάνε σαν απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλιση των Φοιτητών με διάφορες καλύψεις ανάλογα με τη χώρα που επισκέπτονται .

Ταξιδιωτική Ασφάλιση για Σπουδές στο Εξωτερικό

Όσο σπουδάζετε στο εξωτερικό μπορείτε να έχετε διπλά σας τη Mondial Assistance. Αφιερωθείτε στις σπουδές σας και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Ταξιδιωτική ασφάλιση Interlife

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεμονωμένες καλύψεις με κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε ένα ταξίδι.

Ταξιδιωτική ασφάλιση Mondial Assistance

Περισσότερο από 250 εκατομμύρια άτομα βασίζονται σε εμάς. Με μια εξυπηρέτηση κάθε 2 δευτερόλεπτα, ο όμιλος Mondial Assistance έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος όμιλος στον κόσμο στην παροχή ταξιδιωτικής ασφάλισης και φροντίδας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση απο την ASUA

Σκοπός της κάλυψης είναι να παράσχει βοήθεια στα προβλήματα που δημιουργούνται στον/στην ασφαλισμένο/η κατά την μετακίνησή του στο εξωτερικό ή εσωτερικό

Τα ταξίδια μου απο την Generali

Για εσάς που τα ταξίδια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας, που ταξιδεύετε συχνά, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους, η Generali σχεδίασε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης, το Fly Away.